Innmelding i Knappenforeningen.

Vennligst oppgi fullt navn og fødselsdato. Dette pga krav fra Barne og Ungdomsdirektoratet (BUFDIR) når det gjelder medlemsregistrering.
Familie og barn meldes inn lenger ned på siden
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Tilleggsinformasjon
Vennligst skriv både navn og fødselsdato da det er påkrevd av BUFDIR. 
Ektefelle/Partner: 
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Hvis Bedrift eller bare hovedmedlem så vær vennlig å skriv dette inn her
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.